PreventPlus Q.

Bezbednost na prvom mestu!

SPREMNI SMO U SVAKOM TRENUTKU DA VAM PRUŽIMO KVALITETNU USLUGU PO NAJPOVOLJNIJIM USLOVIMA!

PreventPlus Q d.o.o. Beograd

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
· Akt o proceni rizika
· Lice za bezbednost i zdravlje na radu
ZAŠTITA OD POŽARA
SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM

O Nama

PreventPlus Q je licencirana firma za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Pružamo kompletnu uslugu iz oblasti: bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, projektovanja i implementacije sistema upravljanja kvalitetom.
Poslove iz osnovne delatnosti obavlja visokostručni kadar sa dugogodišnjim iskustvom.
Naša Vizija je da postanemo poželjan partner, poznat po visokom nivou kvaliteta pruženih usluga.
- Identifikacioni podaci
- Licenca

Prevent Plus Q d.o.o. Beograd

Usluge

Bezbednost i zdravlje na radu

Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini i ostalih normativnih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
• Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
• Evidencije iz oblasti bezbednosi i zdravlja na radu
• Program za osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad u radnoj okolini
• Uputstva za bezbedan i zdrav rad i dr.

Kontinualna usluga Lica za bezbednost i zdravlje na radu (vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu)
• Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
• Izrada Elaborata o uređenju gradilišta
U skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. glasnik RS, br.101/05)

Zaštita od požara

Izrada normativnih akti iz oblasti zaštite od požara
Obuka iz oblasti zaštite od požara
Kontinuirana usluga referenta za zaštitu od požara

U skladu za odredbama Zakona o zaštiti od požara (Sl. glasnik RS, br. 111/09)

Sistem upravljanja kvalitetom

Projektovanje i implementacija sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa međunarodnim standardima

KONTAKT

PreventPlus Q d.o.o. Beograd
Nikole Doksata br.77,
11160 Beograd

PIB: 108580733; Matični broj: 21028096
Tekući račun: 160–409824–79, Banca Intesa ad Beograd

Email

Office@PreventPlusQ.rs
Vid@PreventPlusQ.rs
PreventPlusQ@gmail.com

Telefon

+381 (0)63 441 786

Mreze

ZAHTEV ZA PONUDOM

  (anti-spam provera, molimo ukucajte zbir)